Phòng mối Công trình Viện Môi Trường & Tài Nguyên TP.HCM

Tin tức

Phòng mối Công trình Viện Môi Trường & Tài Nguyên TP.HCM


Phòng mối Công trình Viện Môi Trường & Tài Nguyên TP.HCM

Công ty CP Trừ mối côn trùng Huy Hoàng được Viện Tài Nguên & Môi Trường chọn làm đối tác thực hiện dự án phòng chống mối cho công trình xây dựng mới tại Dĩ An, Bình Dương với tổng chi phí dự toán là: 989.615.000 vnđ (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi chín triệu sáu trăm mười lăm ngàn đồng).

 
 


 


Tin liên quan

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập