Kết quả tìm kiếm "diet moi binh duong"

Kết quả tìm kiếm

Có 2 kết quả của từ khóa "diet moi binh duong"

Moi va tac hai cua moi
Moi va tac hai cua moi

Mối gây hại gì cho công trình
Mối là nhóm côn trùng chuyên dinh dưỡng trên các nguồn thức ăn có chứa Xenlulô. Chúng có các đặc điểm chung sau đây: Hàm của mối đi kiếm ăn là hàm nhai nghiền nên chúng có thể gặm được các loại gỗ...

diet con trung, con trung gay hai
diet con trung, con trung gay hai

 Thiệt hại do côn trùng gây ra trong quá trình bảo quản trên thế giới Theo kết quả điều tra của FAO, hàng năm trên thế giới, mức tổn thất của lương thực trong kho bảo quản từ 6 - 10 %, ở Mỹ là 5 % so với tổng số lương thực...


Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập