Kết quả tìm kiếm "phòng bệnh sởi"

Kết quả tìm kiếm

Có 1 kết quả của từ khóa "phòng bệnh sởi"

cách phòng ngừa bệnh sởi
cách phòng ngừa bệnh sởi

Trong những tháng đấu năm tỷ lệ mặc bệnh sởi tăng cao đột biến, để đối phó với dịch bệnh này chúng ta cằn nắm chắc một số kỹ năng cơ bản để phòng ngừa:
- Phải luôn giữ vệ sinh cá nhân: che miệng khi ho, hắt hơi, mang khẩu...


Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập