Thiết hại do côn trùng gây ra tại Việt Nam

Tin tức

Thiết hại do côn trùng gây ra tại Việt Nam


Ở nước ta, theo thực nghiệm của Bộ môn nghiên cứu côn trùng trực thuộc Tổng cục lương thực (1957 - 1974), nếu công tác phòng trừ sâu mọt trong kho không tốt, hàng năm chúng ta sẽ bị hao hụt từ 3 - 10 % số lượng nông sản dự trữ. Tính trung bình đối với các loại hạt tổn thất sau thu hoạch khoảng 10 %, đối với các loại cây có củ là từ 10 - 20 %, còn với rau quả từ 10 - 30 %.

Năm 1995 sản lượng lúa thiệt hại khoảng 10 %, ước tính khoảng 2,3 triệu tấn. Với các loại rau củ khoảng 20 %, với sản lượng 2,005 triệu tấn khoai lang, 722.000 tấn khoai tây và khoảng 3,112 triệu tấn khoai mì. Ðối với ngô số hao hụt hàng năm có thể lên đến 100.000 tấn (Trần Minh Tâm, 2000).

Theo kết quả báo cáo của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn (2002), thiệt hại về gạo do côn trùng gây ra trong kho bảo quản vùng Ðồng Bằng Sông Cửu Long khoảng 18 %.

 


Từ khóa liên quan : dietmoi   diet moi   diet con trung   tru moi   diet chuot   

Tin liên quan

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập